Microsoft Visual J# Redistributable Package  2.0

Microsoft Visual J# Redistributable Package 2.0

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 23 phiếu
The Microsoft Visual J# ™ Redistributable Package Phiên bản bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần để chạy ứng dụng trực quan J# của bạn trên một máy tính đã có Microsoft .NET Framework cài đặt. Visual J# Redistributable Package không có ý định để chạy các ứng dụng viết với các công cụ phát triển Java ngôn ngữ khác. Ứng dụng và dịch vụ được xây dựng với Visual J# sẽ chạy chỉ trên NET Framework và sẽ không chạy trên bất kỳ máy ảo Java. Visual J# đã được phát triển một cách độc lập bởi Microsoft và không xác nhận hoặc được chấp thuận bởi Sun Microsystems, Inc.

Tổng quan

Microsoft Visual J# Redistributable Package là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.236 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual J# Redistributable Package là 2.0, phát hành vào ngày 21/11/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0, được sử dụng bởi 79 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual J# Redistributable Package đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual J# Redistributable Package đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual J# Redistributable Package !

Cài đặt

người sử dụng 3.236 UpdateStar có Microsoft Visual J# Redistributable Package cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản